Eva Soldátová

Vyhlášení losování

Ve dnech 2. -3. 5. 2022 probíhal sběr žádostí k zápisu do MŠ na školní rok 2022/2023. Počet podaných žádostí se stejným bodovým ohodnocením převyšuje kapacitu mateřské školy Rybníček.V pondělí dne 16. 5. 2022 v 10.30 hodin se uskuteční v kanceláři ředitelky ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace Mgr. Jany Hlaváčkové transparentní losování. Členy komise budou ředitelka školy Mgr. Jana Hlaváčková, zástupkyně pro MŠ Mgr. Eva Soldátová a zástupce jmenovaný zřizovatelem mateřské školy – paní Šárka Kubátová. Za…

Read More

Přijímací řízení na školní rok 2022/2023 – řádné řízení

Vydávání žádostí: Od 1. 4. do 30. 4. 2022  na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz žádost je možno si vyzvednout  i v budově MŠ dopoledne ve dnech 4. 4. – 30. 4. 2022 po předchozí telefonické,či e-mailové domluvě Sběr žádostí: 2. 5. 2022 – 3. 5. 2022 13:00 – 16:00 – kancelář zástupkyně pro MŠ – K ZÁPISU SE MŮŽETE DOSTAVIT BEZ DÍTĚTE zaslání poštou na adresu školy (poštovní schránka umístěna na budově ZŠ – vchod z ulice Rybníček 7) do datové schránky…

Read More

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2022

Žádáme rodiče z naší mateřské školy, aby nahlásili do konce měsíce DUBNA docházku svého dítěte (pedagogům své třídy) během prázdninového provozu, tj. od 15. 8. do 24. 8. 2022. V ostatním období letních školních prázdnin je provoz Základní a Mateřské školy, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace přerušen. Zahájení provozu nového školního roku je 1. 9. 2022. V průběhu měsíce května mohou rodiče z ostatních mateřských škol zřizovaných MČ Brno – Královo Pole přihlašovat do naší MŠ svoje děti k prázdninové docházce. Rodiče…

Read More
ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

Fakturační údaje