Eva Soldátová

Prázdninový provoz 2023 – AKTUALIZACE

Naše mateřská škola bude zajišťovat PRÁZDNINOVÝ PROVOZ od 3. 7. do 14. 7. 2023. Žádáme rodiče o nahlášení prázdninové docházky svého dítěte  nejpozději do 30. 4. 2023 paní učitelce ve třídě. Upozorňujeme rodiče, aby přihlášky do jiné než kmenové MŠ podávali dle dispozic ředitelky dané mateřské školy. Informace pro rodiče dětí z jiných MŠ: Zákonní zástupci dítěte z jiných mateřských škol zřizovaných městkou částí Brno – Královo Pole mohou podat žádost na prázdninový provoz do naší MŠ doplněnou kopií evidenčního listu dítěte…

Read More
ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

Fakturační údaje