Naše mateřská škola bude zajišťovat PRÁZDNINOVÝ PROVOZ od 3. 7. do 14. 7. 2023.

Žádáme rodiče o nahlášení prázdninové docházky svého dítěte  nejpozději do 30. 4. 2023 paní učitelce ve třídě.

Upozorňujeme rodiče, aby přihlášky do jiné než kmenové MŠ podávali dle dispozic ředitelky dané mateřské školy.

Informace pro rodiče dětí z jiných MŠ:

Zákonní zástupci dítěte z jiných mateřských škol zřizovaných městkou částí Brno – Královo Pole mohou podat žádost na prázdninový provoz do naší MŠ doplněnou kopií evidenčního listu dítěte s potvrzením od lékaře (poskytne kmenová MŠ) prostřednictvím e-mailu msstankova@email.cz.

Termín podávání žádostí nejdříve od 1. 4. 2023  nejpozději do 30. 4. 2023. Žádosti podané v jiném termínu nebudou akceptovány.

Informace zřizovatele:

V průběhu letních prázdnin bude otevřeno 8 z 10 mateřských škol. Poslední srpnové pracovní dny (od 28. 8. do 1. 9.2023) budou všechny školy uzavřeny, protože se připravují na zahájení nového školního roku. V MŠ Bulharská a MŠ Herčíkova 21 proběhne během letních prázdnin rekonstrukce.

V průběhu prázdnin budou mateřské školy otevřeny takto: 

3. 7. – 14. 7. 2023            Mateřská škola, Brno, Vackova 70

                                      ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14

17. 7. – 28. 7. 2023          Mateřská škola, Brno, Dobrovského 66

                                      Mateřská škola, Brno, Purkyňova 21                                                                               

31. 7. – 11. 8. 2023          Mateřská škola, Brno, Božetěchova 65

                                      Mateřská škola, Brno, Chodská 15                                           

14. 8. – 25. 8. 2023          Mateřská škola Rozárka, Brno, Herčíkova 12

                                      Mateřská škola, Brno, Chodská 5

28. 8. – 1. 9. 2023            MŠ uzavřeny – příprava na zahájení školního roku