Říjnové akce v MŠ

Ve středu 12. 10. 2022 v dopoledních hodinách naši mateřskou školu navštíví Kynologický servis s programem Bezpečný pes. Vyškolení lektoři dorazí společně s několika psy. Děti se naučí mimo jiné poznat řeč a mimiku psího těla, jak rozpoznat jejich varovné signály či jak se bezpečně chovat při setkání s cizími psy. Nakonec budou mít možnost se pod dohledem s pejsky seznámit a případně si je pohladit. Ve středu 19. 10. 2022 v 9.00 hodin se v MŠ bude konat divadelní…

Read More

Příspěvek do fondu kulturních akcí

Vážení rodiče, během měsíců září a října 2022 vybírají pedagogové na svých třídách příspěvek ve výši 1.500,- na celý školní rok. Tento příspěvek slouží na pokrytí plateb za kulturní, sportovní i jiné akce pro děti, výlety, dopravu, výtvarné potřeby, mikulášské balíčky, drobné dárky či odměny.

Read More

Nabídka kroužků

V letošním roce nabízíme v naší mateřské škole následující aktivity: Edukativně stimulační skupinky pro předškolní děti, Angličtina pro předškoláky, Plavání, Tanečky, Výtvarné dílničky, Flétna, Malý objevitel. Kroužky probíhají od října 2022 do května 2023. Pro více informací kontaktujte pedagogy svých tříd.

Read More

Platby za školné a stravné

Vážení rodiče, výše úplaty za předškolní vzdělávání je 550,- měsíčně na účet 43-9610820277/0100. Splatnost je vždy do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. Informace o variabilních symbolech Vašich dětí máte k dispozici ve třídách nebo u zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu Mgr. Jany Kratochvílové (533 433 880, msstankova@zsstankova.eu) Stravné musí být uhrazeno do 23. dne předchozího měsíce na účet 17633621/0100. Cena stravného: děti 3-6 let 41 Kč/den, děti 7-10 let 46 Kč/den. Výše platby pro jednotlivé měsíce může být různá (odhlášené obědy, nemoc dítěte).…

Read More

Zvláštní zápis na školní rok 2022/2023

V návaznosti na přijetí zákona o opatření v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (Lex Ukrajina) je termín pro zápis do mateřských škol u osob vysídlovaných z Ukrajiny od 24. 2. 2022 v důsledku vojenské invaze stanoven na období od 1. 6. do 15. 7. 2022. Vydávání žádostí– 1. 6. 2022 – 3. 6. 2022 po předchozí domluvě v kanceláři zástupkyně pro mateřskou školu – budova školky je přístupna z ulice Rybníček 9– rezervace termínu na…

Read More

VÝLET ZA ZVÍŘÁTKY – JALOVÝ DVŮR

JALOVÝ DVŮR KDY: 25. 5. 2022 (LABUTĚ + RYBKY) 26. 5. 2022 (VÁŽKY + ŽABKY) PŘIVEĎTE DĚTI NEJPOZDĚJI V 7:45, PROSÍM! (V 8:00 ODJÍŽDÍ AUTOBUS OD ŠKOLKY) NÁVRAT: 12:30 – 13:00 S SEBOU: BATŮŽEK S PITÍM (SVAČINKU DĚTI DOSTANOU V BALÍČKU ZE ŠKOLKY), PLÁŠTĚNKU, POKRÝVKU HLAVY, VHODNÉ OBLEČENÍ

Read More

Vyhlášení losování

Ve dnech 2. -3. 5. 2022 probíhal sběr žádostí k zápisu do MŠ na školní rok 2022/2023. Počet podaných žádostí se stejným bodovým ohodnocením převyšuje kapacitu mateřské školy Rybníček.V pondělí dne 16. 5. 2022 v 10.30 hodin se uskuteční v kanceláři ředitelky ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace Mgr. Jany Hlaváčkové transparentní losování. Členy komise budou ředitelka školy Mgr. Jana Hlaváčková, zástupkyně pro MŠ Mgr. Eva Soldátová a zástupce jmenovaný zřizovatelem mateřské školy – paní Šárka Kubátová. Za…

Read More
ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

Fakturační údaje