Vážení rodiče,
sděluji Vám, že od školního roku 2024/2025 dojde ke změně výše úplaty v mateřské škole. Podle novelizované vyhlášky 14/2005 Sb. s účinností od 1. 1. 2024 určuje nově výši úplaty zřizovatel školy.

Nová měsíční výše platby za školné v mateřské škole pro školní rok 2024/2025 (tj. od září 2024) je stanovena MČmB Brno-Královo Pole na 1.000 Kč za dítě v rámci městské části Brno-Královo Pole.

Děkuji za pochopení

Mgr. Jana Hlaváčková
ředitelka školy