INFORMACE K ZÁPISŮM DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Vydávání žádostí:

 • Elektonické vydávání přihlášek: od 15.4. do 14. 5. 2024 na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz
 • Osobně v MŠ: žádost je možno si vyzvednout i v budově MŠ dne 29. 4.  2024 od 10.00 do 11.00 hodin (pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu)

Sběr žádostí:

 • zaslání poštou na adresu školy
 • do datové schránky školy: udbw27m
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail)
 • osobní podání v budově MŠ (vchod z ulice Rybníček 9) – bez individuálního časového harmonogramu

13. 5. 2024 (10.00 – 13.00 hodin)   

14. 5. 2024 (13.00 – 16.00 hodin)

Při podání žádosti je nutné doložit:

 • řádně vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • rodný list dítěte
 • doložení řádného očkování – potvrzení o řádném očkování s razítkem lékaře
 • místo trvalého pobytu dítěte
 • v případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném pobytu dítěte

ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

Fakturační údaje