INFORMACE K ZÁPISŮM DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Na webových stránkách www.zapisdoms.brno.cz v průběhu měsíce dubna 2021 rodiče vyplní žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Tuto žádost oboustranně vytisknou a podepíší (1x žádost a 1x příloha Informační povinnost)

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce:

· jméno a příjmení žadatele (dítěte),

· datum narození,

· místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování,

· označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),

· jméno a příjmení zákonného zástupce,

· místo trvalého pobytu zákonného zástupce-rodiče, popřípadě jinou adresu pro doručování,

· podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

· Žádost je možno si vyzvednout v MŠ dopoledne od 9.00 – 12.00 hod po předchozí telefonické domluvě ve dnech 6.4.2021 – 8.4. 2021 (potřebujete znát číslo pojištěnce)

ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

Fakturační údaje