Eva Soldátová

Příspěvek do fondu kulturních akcí

Vážení rodiče, během měsíců září a října 2022 vybírají pedagogové na svých třídách příspěvek ve výši 1.500,- na celý školní rok. Tento příspěvek slouží na pokrytí plateb za kulturní, sportovní i jiné akce pro děti, výlety, dopravu, výtvarné potřeby, mikulášské balíčky, drobné dárky či odměny.

Read More

Nabídka kroužků

V letošním roce nabízíme v naší mateřské škole následující aktivity: Edukativně stimulační skupinky pro předškolní děti, Angličtina pro předškoláky, Plavání, Tanečky, Výtvarné dílničky, Flétna, Malý objevitel. Kroužky probíhají od října 2022 do května 2023. Pro více informací kontaktujte pedagogy svých tříd.

Read More

Platby za školné a stravné

Vážení rodiče, výše úplaty za předškolní vzdělávání je 550,- měsíčně na účet 43-9610820277/0100. Splatnost je vždy do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. Informace o variabilních symbolech Vašich dětí máte k dispozici ve třídách nebo u zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu Mgr. Jany Kratochvílové (533 433 880, msstankova@zsstankova.eu) Stravné musí být uhrazeno do 23. dne předchozího měsíce na účet 17633621/0100. Cena stravného: děti 3-6 let 41 Kč/den, děti 7-10 let 46 Kč/den. Výše platby pro jednotlivé měsíce může být různá (odhlášené obědy, nemoc dítěte).…

Read More
ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

Fakturační údaje