Eva Soldátová

Příspěvek do fondu kulturních akcí

Vážení rodiče, během měsíců září a října 2022 vybírají pedagogové na svých třídách příspěvek ve výši 1.500,- na celý školní rok. Tento příspěvek slouží na pokrytí plateb za kulturní, sportovní i jiné akce pro děti, výlety, dopravu, výtvarné potřeby, mikulášské balíčky, drobné dárky či odměny.

Read More

Nabídka kroužků

V letošním roce nabízíme v naší mateřské škole následující aktivity: Edukativně stimulační skupinky pro předškolní děti, Angličtina pro předškoláky, Plavání, Tanečky, Výtvarné dílničky, Flétna, Malý objevitel. Kroužky probíhají od října 2022 do května 2023. Pro více informací kontaktujte pedagogy svých tříd.

Read More
ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

Fakturační údaje