Eva Soldátová

Potvrzení o zaplacení školného za rok 2023

Rodiče mohou uplatnit slevu na dani ve výši prokázaných výdajů za umístění dítěte v MŠ – tedy za školné. Výdaj za stravu není považován za výdaj za umístění dítěte. Výše slevy se odvozuje od minimální mzdy a bude možné ji uplatnit za kalendářní rok 2023. Slevu bude moci uplatnit jeden z rodičů buď u zaměstnavatele, nebo v daňovém přiznání. Formulář pro uplatnění slevy na dani za uhrazené školné v roce 2023 naleznete zde: Vyplněný formulář (včetně zaplacené částky) lze poslat…

Read More
ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

Fakturační údaje