Eva Soldátová

Školka v přírodě

V termínu 27. 3. – 31. 3. se, pro přihlášené děti, uskuteční školka v přírodě (Hotel Horník, Tři Studně, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou).V době konání školky v přírodě bude třída Labutě uzavřena. Děti,  které na školu v přírodě nejedou, budou rozděleny do tříd Rybky, Žabky a Vážky. Jmenný seznam bude vyvěšen v průběhu týdne 20. 3. – 24. 3. 2023 ve třídě Labutě.

Read More
ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

Fakturační údaje