Eva Soldátová

Potvrzení o zaplacení školného za rok 2022

Rodiče mohou uplatnit slevu na dani ve výši prokázaných výdajů za umístění dítěte v MŠ – tedy za školné. Výdaj za stravu není považován za výdaj za umístění dítěte. Výše slevy se odvozuje od minimální mzdy a bude možné ji uplatnit za kalendářní rok 2022. Slevu bude moci uplatnit jeden z rodičů buď u zaměstnavatele, nebo v daňovém přiznání. Formulář si vytiskněte, vyplněný (včetně zaplacené částky) doneste do MŠ, po ověření plateb Vám formulář potvrdíme.

Read More

PLAVECKÝ VÝCVIK – INFORMACE

· Každé pondělí 9:40 – 10:20 od 30. 1. 2023 do 12. 6. 2023 Z důvodů prázdnin a svátků nebude výuka probíhat v těchto dnech: Pondělí – 13. 3. 2023 jarní prázdniny Pondělí – 27. 3. 2023 školka v přírodě Pondělí – 10. 4. 2023 Velikonoční pondělí Pondělí: 1. 5. 2023 státní svátek Pondělí: 8. 5. 2023 státní svátek · Cena za 16 lekcí 2650,- Platba na účet Fio banky, č. ú.: 2101049873/2010 do zprávy prosím zadejte jméno a příjmení…

Read More
ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

Fakturační údaje