Vize třídy Vážky

Nejdůležitějším cílem naší práce je: „spokojené dítě, které se do školky těší“
V tomto duchu se odvíjí veškeré plánování edukačních činností, které se zaměřují na individuální přístup ke každému dítěti, na rozvoj všech sociálních, tělesných, smyslových, rozumových a poznávacích schopností v rámci možností každého dítěte s přihlédnutím na jeho věk a zralost.
V průběhu školního roku se snažíme o rozvoj vzájemných vztahů kolektivu o vzájemnou laskavou a trpělivou spolupráci nejen mezi dětmi, ale mezi všemi účastníky vzdělávání. Hravou a nenásilnou formou pomocí prožitkového, situačního a kooperačního učení se děti seznamují se svým okolím, přírodními změnami a zákonitostmi, které jsou nedílnou součástí
života.
Soustředíme se na přípravu a pomoc předškolákům na vstup do ZŠ.
Plánováním a realizací různorodých aktivit a činností vedeme děti k větší samostatnosti a k důvěře ve vlastní schopnosti a tím rozvíjíme celkovou osobnost dítěte.


Motto:
„Děti nechtějí být tiše, ale chtějí si povídat.
Nechtějí sedět, ale být aktivní.
Nechtějí monology, ale dialogy.
Nechtějí být chváleny, ale chtějí uznání.
Nechtějí pracovat rukama nebo hlavou,
ale chtějí pracovat rukama i hlavou.
Chtějí, aby byly chápány a ne souzeny.
Nechtějí být nevytížené ani přetížené,
ale každé dítě se chce učit podle svých schopností.“

ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

Fakturační údaje