Eva Soldátová

Školka v přírodě

V termínu 27. 3. – 31. 3. se, pro přihlášené děti, uskuteční školka v přírodě (Hotel Horník, Tři Studně, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou).V době konání školky v přírodě bude třída Labutě uzavřena. Děti,  které na školu v přírodě nejedou, budou rozděleny do tříd Rybky, Žabky a Vážky. Jmenný seznam bude vyvěšen v průběhu týdne 20. 3. – 24. 3. 2023 ve třídě Labutě.

Read More

Potvrzení o zaplacení školného za rok 2022

Rodiče mohou uplatnit slevu na dani ve výši prokázaných výdajů za umístění dítěte v MŠ – tedy za školné. Výdaj za stravu není považován za výdaj za umístění dítěte. Výše slevy se odvozuje od minimální mzdy a bude možné ji uplatnit za kalendářní rok 2022. Slevu bude moci uplatnit jeden z rodičů buď u zaměstnavatele, nebo v daňovém přiznání. Formulář si vytiskněte, vyplněný (včetně zaplacené částky) doneste do MŠ, po ověření plateb Vám formulář potvrdíme.

Read More
ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

Fakturační údaje