Z důvodu zdražování ceny potravin, je ze strany školní jídelny Košinova, nutné přistoupit ke zvýšení ceny stravného od 1. 4. 2023