Naše mateřská škola bude zajišťovat PRÁZDNINOVÝ PROVOZ od 15. 7. do 26. 7. 2024.

Žádáme rodiče dětí naší mateřské školy o nahlášení prázdninové docházky svého dítěte nejpozději do 15. 4. 2024 paní učitelce ve třídě.

Upozorňujeme rodiče, aby přihlášky do jiné než kmenové MŠ podávali dle dispozic ředitelky dané mateřské školy.

Informace pro rodiče dětí z jiných MŠ zřizovaných MČ Brno – Královo Pole:

Zákonní zástupci dítěte z jiných mateřských škol zřizovaných městskou částí Brno – Královo Pole mohou podat žádost na prázdninový provoz do naší MŠ doplněnou kopií evidenčního listu dítěte s potvrzením od lékaře (poskytne kmenová MŠ) prostřednictvím e-mailu msstankova@email.cz. Termín podávání žádostí je nejdříve od 15. 4. 2024 nejpozději do 30. 4. 2024. Žádosti podané v jiném termínu nebudou akceptovány.

Informace zřizovatele:

V průběhu letních prázdnin bude otevřeno 8 z 10 mateřských škol. Poslední srpnové pracovní dny (od 26.8. do 30.8.2024) budou všechny školy uzavřeny, protože se připravují na zahájení nového školního roku. V MŠ Rozárka, Herčíkova 12 a MŠ Herčíkova 21 proběhne během letních prázdnin rekonstrukce. V průběhu prázdnin budou mateřské školy otevřeny takto: 

1.7.-12.7.2024            Mateřská škola, Brno, Bulharská 62
Mateřská škola, Brno, Chodská 15

15.7.-26.7.2024          Mateřská škola, Brno, Vackova 70
ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14

29.7.- 9.8.2024           Mateřská škola, Brno, Dobrovského 66
Mateřská škola, Brno, Purkyňova 21

12.8.-23.8.2024          Mateřská škola, Brno, Božetěchova 65
Mateřská škola, Brno, Chodská 5