Prázdninový provoz 2023

Naše mateřská škola bude zajišťovat PRÁZDNINOVÝ PROVOZ od 3. 7. do 14. 7. 2023. Žádáme rodiče o nahlášení prázdninové docházky svého dítěte  nejpozději do 30. 4. 2023 paní učitelce ve třídě. Upozorňujeme rodiče, aby přihlášky do jiné než kmenové MŠ podávali dle dispozic ředitelky dané mateřské školy. Informace pro rodiče dětí z jiných MŠ: Zákonní zástupci dítěte z jiných mateřských škol zřizovaných městkou částí Brno – Královo Pole mohou podat žádost na prázdninový provoz do naší MŠ doplněnou kopií evidenčního listu dítěte…

Read More

Potvrzení o zaplacení školného za rok 2022

Rodiče mohou uplatnit slevu na dani ve výši prokázaných výdajů za umístění dítěte v MŠ – tedy za školné. Výdaj za stravu není považován za výdaj za umístění dítěte. Výše slevy se odvozuje od minimální mzdy a bude možné ji uplatnit za kalendářní rok 2022. Slevu bude moci uplatnit jeden z rodičů buď u zaměstnavatele, nebo v daňovém přiznání. Formulář si vytiskněte, vyplněný (včetně zaplacené částky) doneste do MŠ, po ověření plateb Vám formulář potvrdíme.

Read More

PLAVECKÝ VÝCVIK – INFORMACE

· Každé pondělí 9:40 – 10:20 od 30. 1. 2023 do 12. 6. 2023 Z důvodů prázdnin a svátků nebude výuka probíhat v těchto dnech: Pondělí – 13. 3. 2023 jarní prázdniny Pondělí – 27. 3. 2023 školka v přírodě Pondělí – 10. 4. 2023 Velikonoční pondělí Pondělí: 1. 5. 2023 státní svátek Pondělí: 8. 5. 2023 státní svátek · Cena za 16 lekcí 2650,- Platba na účet Fio banky, č. ú.: 2101049873/2010 do zprávy prosím zadejte jméno a příjmení…

Read More
ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

Fakturační údaje