Vážení rodiče,

číslo účtu naší organizace, na které lze posílat školné (variabilní symboly jsou k dispozici na třídě) nebo příspěvek na kulturní akce (do poznámky udáte jméno Vašeho dítěte) je

43-9610820277/0100