Vážení rodiče,
v případě, že je Vaše dítě přihlášeno k prázdninovému provozu v mateřské škole Rybníček a má povinnost platit školné, uhraďte prosím školné za červenec 275 Kč do 7. 7. 2023 standardně na účet 43-9610820277/0100.  
Variabilní symbol zůstává stejný.