Ke příložitosti Dne dětí proběhne na hřišti ZŠ sportovní dopoledne.