Žádáme rodiče z naší mateřské školy, aby nahlásili do konce měsíce DUBNA docházku svého dítěte (pedagogům své třídy) během prázdninového provozu,

tj. od 15. 8. do 24. 8. 2022.

V ostatním období letních školních prázdnin je provoz Základní a Mateřské školy, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace přerušen.

Zahájení provozu nového školního roku je 1. 9. 2022.

V průběhu měsíce května mohou rodiče z ostatních mateřských škol zřizovaných MČ Brno – Královo Pole přihlašovat do naší MŠ svoje děti k prázdninové docházce. Rodiče podají žádost (viz. NÍŽE) doplněnou kopií evidenčního listu dítěte s potvrzením od lékaře (poskytne kmenová MŠ). Počet volných míst pro děti z jiných škol v tomto období bude dán počtem přihlášených dětí ze Základní a Mateřské školy, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace.

V průběhu prázdnin budou mateřské školy v Brně – Králově Poli otevřeny: