INFORMACE K ZÁPISŮM DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Vydávání žádostí: Elektonické vydávání přihlášek: od 15.4. do 14. 5. 2024 na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz Osobně v MŠ: žádost je možno si vyzvednout i v budově MŠ dne 29. 4.  2024 od 10.00 do 11.00 hodin (pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu) Sběr žádostí: zaslání poštou na adresu školy do datové schránky školy: udbw27m e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail) osobní podání v budově MŠ (vchod z ulice Rybníček 9) – bez individuálního časového harmonogramu 13. 5. 2024…

Read More

Prázdninový provoz 2024

Naše mateřská škola bude zajišťovat PRÁZDNINOVÝ PROVOZ od 15. 7. do 26. 7. 2024. Žádáme rodiče dětí naší mateřské školy o nahlášení prázdninové docházky svého dítěte nejpozději do 15. 4. 2024 paní učitelce ve třídě. Upozorňujeme rodiče, aby přihlášky do jiné než kmenové MŠ podávali dle dispozic ředitelky dané mateřské školy. Informace pro rodiče dětí z jiných MŠ zřizovaných MČ Brno – Královo Pole: Zákonní zástupci dítěte z jiných mateřských škol zřizovaných městskou částí Brno – Královo Pole mohou podat žádost na…

Read More
ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

Fakturační údaje