V letošním roce nabízíme v naší mateřské škole následující aktivity: Edukativně stimulační skupinky pro předškolní děti, Angličtina pro předškoláky, Plavání, Tanečky, Výtvarné dílničky, Flétna, Malý objevitel. Kroužky probíhají od října 2022 do května 2023. Pro více informací kontaktujte pedagogy svých tříd.