V návaznosti na přijetí zákona o opatření v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (Lex Ukrajina) je termín pro zápis do mateřských škol u osob vysídlovaných z Ukrajiny od 24. 2. 2022 v důsledku vojenské invaze stanoven na období od 1. 6. do 15. 7. 2022.

Vydávání žádostí
1. 6. 2022 – 3. 6. 2022 po předchozí domluvě v kanceláři zástupkyně pro mateřskou školu – budova školky je přístupna z ulice Rybníček 9
– rezervace termínu na e-mailu msstankova@zsstankova.eu nebo na telefonu 736771201

Sběr žádostí k zápisu do MŠ – K ZÁPISU SE MŮŽETE DOSTAVIT BEZ DÍTĚTE
20. 6. 2022 – 21. 6. 2022 13:00 – 16:00 v kanceláři zástupkyně pro mateřskou školu – budova školky je přístupna z ulice Rybníček 9.

UPOZORNĚNÍ:
Při podání žádosti je nutné doložit:

  • řádně vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • kopii rodného listu dítěte (podepsanou zákonným zástupcem)
  • potvrzení od lékaře – je možné potvrzení zaslat e-mailem ze strany lékaře – jen u dětí, které se narodily později než 31. 8. 2017
  • doklad dokazující místo pobytu


Zákonný zástupce dítěte cizince by měl žádat o přijetí přednostně ve spádové škole podle místa pobytu v ČR. Cizinci jsou povinni hlásit své místo pobytu a změny v něm Ministerstvu vnitra, které je uvede do databáze registru obyvatel. Tento údaj je rozhodný pro určení spádovosti školy.

DŮLEŽITÉ: Pokud místo pobytu dítěte uvedené v registru obyvatel neodpovídá faktickému bydlišti, které zákonný zástupce uvádí za účelem určení spádovosti školy, zástupkyně ředitele školy vyzve zákonného zástupce, aby před rozhodnutím o žádosti provedl změnu místa pobytu u Ministerstva vnitra a toto následně zástupkyni doložil.