Ve dnech 2. -3. 5. 2022 probíhal sběr žádostí k zápisu do MŠ na školní rok 2022/2023. Počet podaných žádostí se stejným bodovým ohodnocením převyšuje kapacitu mateřské školy Rybníček.
V pondělí dne 16. 5. 2022 v 10.30 hodin se uskuteční v kanceláři ředitelky ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace Mgr. Jany Hlaváčkové transparentní losování. Členy komise budou ředitelka školy Mgr. Jana Hlaváčková, zástupkyně pro MŠ Mgr. Eva Soldátová a zástupce jmenovaný zřizovatelem mateřské školy – paní Šárka Kubátová. Za přítomnosti těchto členů bude vylosováno pořadí žádostí se steným počtem bodů.