Vydávání žádostí:

Od 1. 4. do 30. 4. 2022  na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz

  • žádost je možno si vyzvednout  i v budově MŠ dopoledne ve dnech 4. 4. – 30. 4. 2022 po předchozí telefonické,či e-mailové domluvě

Sběr žádostí:

2. 5. 2022 – 3. 5. 2022 13:00 – 16:00 – kancelář zástupkyně pro MŠ – K ZÁPISU SE MŮŽETE DOSTAVIT BEZ DÍTĚTE

  • zaslání poštou na adresu školy (poštovní schránka umístěna na budově ZŠ – vchod z ulice Rybníček 7)
  • do datové schránky školy
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail)
  • osobní podání v budově MŠ, vchod z ulice Rybníček 9, prosím o registraci v rezervačním systému na http://www.zapisdoms.brno.cz/

Při podání žádosti je nutné doložit:

  • řádně vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • kopii rodného listu dítěte (podepsanou)
  • potvrzení od lékaře- je možné potvrzení zaslat e-mailem ze strany lékaře
  • doklad dokazující místo trvalého trvalého pobytu
  • V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném pobytu dítěte